Charlotte Lysa
© Universitetet i Oslo

Charlotte Lysa

Charlotte Lysa er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på flyktninger i Saudi-Arabia. Hun er også tilknyttet forskningsprosjektet FORM – Fotball og Religion i Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Lysa har gjennomført flere studier i Saudi-Arabia og Qatar med særlig fokus på samfunn, politikk, kjønn og fotball, og har for eksempel publisert artiklene som inngår i hennes doktorgradsavhandling: Yalla Banat! Women, Football and social Change in Saudi Arabia and Qatar.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform