Charlotte Johanne Haug

Charlotte Johanne Haug

Charlotte J. Haug er dr. med fra Universitet i Oslo og har en doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer fra UiO og en mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stanford University. Hun er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling helse, og internasjonal korrespondent for New England Journal of Medicine.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2