Cecilie Tsesmetsis

Cecilie Tsesmetsis

Cecilie Tsesmetsis er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd, der hun er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i akuttsykepleie. Hun har mastergrad i anestesisykepleie fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform