Cecilie Hamnes Carlsen

Cecilie Hamnes Carlsen

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun var tidligere faglig leder for utviklingen av Norskprøven for voksne innvandrere ved Kompetanse Norge. Hun har skrevet doktoravhandling om sensorbasert vurdering av muntlig prøve, der hun undersøkte effekten av standardisering av sensur. Forskningsinteressen hennes er blant annet måling og vurdering av språkferdigheter, det felles europeiske rammeverket for språk, bruk og misbruk av språkprøver (testetikk) og kartlegging og vurdering av minoritetsspråklige elever i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform