Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstader førstelektor i barnehagefaget norsk ved DMMH. Hun har skrevet vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt populærvitenskapelige artikler innen forskningsområdene barnelitteratur, litteraturdidaktikk og flerspråklighet. Hun har også skrevet om bildebøker som inspirasjon til barns lek i boka Skal vi leke en bok? og er redaktør av bøkene Språklæring det siste året i barnehagen og Den frie lekens vilkår.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform