Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad

Cecilie Dyrkorn Fodstad er førstelektor i barnehagefaget norsk ved DMMH. Hun har skrevet vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt populærvitenskapelige artikler innen forskningsområdene barnelitteratur, litteraturdidaktikk og flerspråklighet. Hun har også skrevet om bildebøker som inspirasjon til barns lek og er redaktør av flere bøker.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform