Cathrine Bergan

Cathrine Bergan

Cathrine Bergan er lektor og jobber som spesialkonsulent med ansvar for skolebibliotek og lese- og skriveopplæring i Utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune. Hun har i mange år jobbet som lærer og skolebibliotekar, holdt foredrag og skrevet artikler om litteraturformidling og skolebibliotek. Hun har vært med å utforme skolebibliotekstandarden for Oslo, og bidratt i bøkene Kilde til lyst og læring (2005) og Rom for lesing og utforsking. Skolebibliotekets muligheter (2023).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform