Carla Chinga-Ramirez
© Privat

Carla Chinga-Ramirez

Carla Chinga-Ramirez jobber som førsteamanuensis i flerkulturell og mangfoldspedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hennes viktigste forskningsinteresser er hvordan etnisitet, sosial klasse og kjønn virker inn i det norske utdanningssystemet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform