Carl Christian Bachke

Carl Christian Bachke

Carl Chr. Bachke, f. 1952, cand.paed., dosent i spesialpedagogikk/veiledningspedagogikk, Universitetet i Agder. Tidligere erfaring med spesialundervisning i Norge og lærerutdanning i Afrika/India. Forskningsfelt: utviklingshemming, inkludering og veiledning.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform