Carita Päivi Susanna Kiili

Carita Päivi Susanna Kiili

Carita Kiili er akademiforsker ved Fakultetet for Utdanning og Kultur ved Universitetet i Tammerfors. Hun forsker på lesing på internett og på hvordan lærere kan gi elever i grunnskole og videregående skole støtte til å lese på internett.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform