C. Wright Mills

C. Wright Mills

C. Wright Mills (1916-1962) var en amerikansk sosiolog og professor i sosiologi ved Columbia University fra 1946 – 1962. Han var en av 1900-tallets sentrale sosiologer som særlig var opptatt av maktfordelingen i samfunnet, sosial lagdeling og forholdet mellom kultur og personlighet. Mills var ofte kontroversiell og samfunnskritisk. Viktige bøker han skrev var blant andre White Collar (1951), The Power Elite (1956) og The Sociological Imagination (1959).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform