Brit Mæhlum
© Foto: Sølvi Ellingsen

Brit Mæhlum

Brit Mæhlum er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har lang fartstid som underviser, veileder og lærebokforfatter, og forskningsinteressene hennes omfatter sosiolingvistiske, språkhistoriske og vitenskapsteoretiske emner.

Titler i salg

Viser 1 - 7 av 7

Område og fag
Type
Språk/målform