Brit Hanssen

Brit Hanssen

Brit Hanssen er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang undervisningserfaring fra høyere utdanning og fra grunnskolen både som lærer og leder. Forskningsinteressene er samlet rundt tilrettelegging for og ledelse av lærings- og kvalifiseringsprosesser for ulike målgrupper i utdanning og yrke. Hun jobber med profesjonspraksis og lærerutdanning og med nytilsatte i vitenskapelige stillinger. Forskningsarbeidet er karakterisert av dialektiske bevegelser mellom teori og praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2