Brit Ågot Brøske

Brit Ågot Brøske

Brit Ågot Brøske er førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Brøske er utdannet organist og musikkpedagog. Hun har yrkeserfaring som organist, musikklærer i grunnskole og som kordirigent, og har siden 2009 vært tilsatt ved NMH. Brøske sin forskningsinteresse har vært rettet mot flerkulturell musikkutdanning særlig gjennom et musikkprosjekt blant palestinske flyktningbarn i Libanon, community music aktiviteter, musikklærerstudenters læringserfaringer fra praksisopplæring, samt utøvende musikkstudenters erfaringer fra ulike yrkessituasjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2