Boel Christensen-Scheel

Boel Christensen-Scheel

Boel Christensen-Scheel er professor i estetikk og kunstteori ved Institutt for estetiske fag på OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har en doktorgrad i nyere kunst- og performanceteori, og hennes kompetanseområde er vidt knyttet til kunstens erfaringsskapende, epistemologiske og didaktiske muligheter. Hun har også arbeidet med mer eksplisitt politiske og miljøorienterte prosjekter i en kunstformidlingskontekst. Christensen-Scheel underviser ved og er koordinator for studieretningen Kunst i samfunnet på master i estetiske fag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har oversatt Nicolas Bourriauds Relasjonell estetikk til norsk (Pax forlag, serien Artes, 2007) og skrevet essay om Kjartan Slettemarks Nixon-serie (Torpedo Press, 2010). Hennes siste utgitte vitenskapelige artikkel er knyttet til kunstbasert formidling i en museumskontekst og de ulike dilemmaene knyttet til målgruppetenking i museet, «An art museum in the interest of publicness: a discussion of educational strategies at Tate Exchange», (2017).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform