Bjart Grutle
© Foto: Vegard Anuglen

Bjart Grutle

Bjart Grutle er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) der han underviser på PPU, rektorutdanning og master i utdanningsledelse. Fra våren 2018 går han inn i koordinatorfunksjonen for UH-sektoren i den desentraliserte kompetanseutviklingsordningen.Grutle har tidligere arbeidet i barnehage, grunnskole og PPT og vært rektor i grunnskolen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform