Bjørn Yngve Tollefsen
© Fotograf Linda Varpe (fotografvarpe.no)

Bjørn Yngve Tollefsen

Bjørn Yngve Tollefsen er filosof og lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene historie, religion og etikk, historie og filosofi, samfunnskunnskap og norsk. Han har publisert flere fagartikler om filosofi i Nytt Norsk Tidsskrift, og har skrevet flere fordypningsartikler om filosofi på nettstedet til Historie og filosofi (K06).

Titler i salg

Viser 1 - 8 av 8