Bjørn Smestad

Bjørn Smestad

Bjørn Smestad er dosent i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet og dosent II ved Høgskulen i Volda. Han har et bredt interessefelt innen lærerutdanning og har blant annet forsket på matematikkhistoriens plass i matematikkundervisning. Han har også deltatt i større forskningsprosjekter som har sett på hvordan lærerstudenter utvikler seg til profesjonsutøvere gjennom teori- og praksisstudier. Han har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt innen matematikkdidaktikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform