Bjørn Ola Tafjord

Bjørn Ola Tafjord

Bjørn Ola Tafjord er professor i religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø – Noreg sitt arktiske universitet. Der er han også leiar for forskargruppa «Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks» saman med Siv Ellen Kraft. Forskingsfelta hans er mellom anna religionar og endringsprosessar i Talamanca (Costa Rica), norsk misjon i Latin-Amerika og religionsforskarar sine kategoriseringar og språklege praksisar.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2