Bjørn Ivar Kruke

Bjørn Ivar Kruke

Bjørn Ivar Kruke (f. 1966) er professor i samfunnssikkerhet på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra UiS (2010) på emnet koordinering av krisehåndtering ved humanitære kriser. Kruke har 16 års erfaring fra det norske forsvaret og er medlem av EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap. Hans forskningsinteresser er beredskap, kriser og krisehåndtering samt samfunnssikkerhet. Han har engasjert seg spesielt i befolkningens rolle som beredskapsressurs ved rask utvikling av kriser.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform