Bjørn Hofmann
© Foto: NTNU

Bjørn Hofmann

Bjørn Hofmann er professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Gjøvik og ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han er sivilingeniør med faglig bakgrunn i filosofi og idehistorie. Hofmann har sammen med Søren Holm gjennomført en rekke studier av doktorgradskandidaters kunnskaper, handlinger og holdninger til vitenskapelig uredelighet i Norge og internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4