Bjørn Erik Mørk
© Handelshøyskolen BI

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI og Honorary Associate Professor ved Warwick Business School. Han er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo, og avla sin doktorgrad i organisasjon og ledelse samme sted. I sin forskning bruker han kvalitative metoder generelt og gjør organisasjonsetnografier spesielt, og gjør praksisbaserte studier av innovasjonsprosesser, betydningen av teknologi, grensearbeid, tverrfaglig samarbeid og læring i organisasjoner. Han har lang erfaring fra flere akademiske institusjoner med å forelese og være sensor i metode på ulike bachelor, master og PhD-kurs. Videre er han veileder for mange masterstudenter og stipendiater som bruker kvalitativ metode i sine prosjekter.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1