Bjørge Herman Hansen

Bjørge Herman Hansen

Bjørge Herman Hansen (bjorge.herman.hansen@nih.no) er utdannet ved Norges idrettshøgskole (ph.d.) og er ansatt som postdoktor ved seksjon for idrettsmedisinske fag. Han jobber med epidemiologiske og metodiske problemstillinger innenfor feltet fysisk aktivitet, samt underviser i fagene vitenskapelig metode og statistikk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform