Birgitte Kjos Fonn
© Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn

Birgitte Kjos Fonn er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – storbyuniversitetet og ansvarlig for OsloMets fagforfatterstudium. Fonn er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO), cand.polit. i sosiologi fra UiO og MSc i Politics of the World Economy fra London School of Economics (LSE). Hun er blant annet redaktør for antologien Putting a Face on It: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism (Cappelen Damm Akademisk 2017) og har vært redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet Mediehistorisk Tidsskrift siden 2016.

Titler i salg

Viser 1 - 8 av 8