Birgit Huus Jensen

Birgit Huus Jensen

Omtale
Birgit Huus Jensen er cand.ped., og underviser ved Sygeplejeskolen i Vejle Amt, Danmark.

Hun har arbeidet innenfor sykepleien i mange år. Jensen har mange års erfaring med å undervise sykepleierstudenter i pedagogikk og i å veilede og undervise kolleger og sykepleiere i praksis.
Titler i salg

Listen er tom