Bernt Rundberget

Bernt Rundberget

Bernt Rundberget, ph.d., er instituttleder på institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Mest sentrale forskningsområder og faglige interesser er innenfor utmarksarkeologi, jernproduksjon og teknologi i jernalder og middelalder. Hovedfokus for forskningen ligger innenfor produksjon, omfang og distribusjon, dateringsproblematikk samt økonomiske og politiske betingelser for jernfremstilling. Han har en bred publiseringsportefølje nasjonalt og internasjonalt og er deltaker i flere større forskningsprosjekter. Rundberget var prosjektleder i en tidlig fase av rv. 3/25-prosjektet og har sittet i prosjektets styringsgruppe.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

 • Ingen vei utenom av Jostein Bergstøl, Kristin Eriksen, Ingar Gundersen, Peter Hambro Mikkelsen, Arne Jouttijärvi, Jakob Kile-Vesik, Jan Henning Larsen, Johan Linderholm, Ingunn M. Røstad, Julian Post-Melbye, Bernt Rundberget, Vegard Skogheim, Arne Anderson Stamnes, Hilde Marie Sømme Melgaard og Torgeir Winther (Innbundet)

  Ingen vei utenom

  Arkeologiske utgravninger langs riksveg 3 og 25 i Løten og Elverum kommuner

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202672331 Innbundet Akademisk
 • Ingen vei utenom av Jostein Bergstøl, Kristin Eriksen, Ingar Gundersen, Peter Hambro Mikkelsen, Arne Jouttijärvi, Jakob Kile-Vesik, Jan Henning Larsen, Johan Linderholm, Ingunn M. Røstad, Julian Post-Melbye, Bernt Rundberget, Vegard Skogheim, Arne Anderson Stamnes, Hilde Marie Sømme Melgaard og Torgeir Winther (Open Access)
  Open Access

  Ingen vei utenom

  Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2020 ISBN 9788202632229 Open Access Akademisk