Bernt Andreas Hennum

Bernt Andreas Hennum

Bernt Andreas Hennum er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der han har undervist ved flere av lærerutdanningene siden 2011. Han har siden 2012 hatt ansvaret for emnet Etikk og profesjonelt ansvar ved Masterstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform