Berit Lindahl
© Foto: Berit Lindahl

Berit Lindahl

Professor Berit Lindahl er utdannet intensivsykepleier. Hun er ansatt som professor ved Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, i Sverige. Hun er også ansatt som gjesteprofessor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Avdeling for helsefag i Ålesund.
Ved Högskolan i Borås og Akademin för vård, arbetsliv och välfärd i Borås, underviser Lindahl ved sykepleierutdanningens grunn- og videreutdanninger, og arbeider med utvikling av et forskerutdanningsprogram. Som gjesteprofessor ved NTNU er hun knyttet til spesialutdanningen av intensiv-, anestesi- og operasjonssykepleiere.
Arenaen, stedet og rommet der behandling, pleie og omsorg forgår er sentralt for Lindahls interesseområde. Forskningen er for en stor del knyttet til hjemmerespiratorbehandling. Spesielt forsker hun på livssituasjonen og dagliglivet til barn, unge og voksne som får langvarig behandling med respirator hjemme. Hun forsker også på intensivrommet og betydningen av rommets utforming for pasientene, deres velbefinnende og bedringsprosess. Hennes metodologiske kompetansen ligger først og fremst innenfor kvalitative forskningsmetoder.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform