Berit Engebretsen

Berit Engebretsen

Berit Engebretsen er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser blant annet i profesjonsfag og forskningsinteressen ligger innenfor kroppsøving, kjønn og danning.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform