Berit Brandth

Berit Brandth

Berit Brandth er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Ett av hennes forskningsfelt er arbeid, familie og velferdsstatens omsorgspolitikk. Her har et spesielt fokus vært fedrekvoten og dens betydning for likestilling og endring av menn og maskulinitet. Hun har skrevet boken Fleksible fedre (2003) og redigert artikkelsamlingen Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten (2013), begge sammen med Elin Kvande. En annen forskningsinteresse er bygdesosiologi der sentrale tema har vært kjønn, arbeid og nyskaping innen landbrukssektoren. På dette feltet har hun de senere år publisert flere artikler om gårdsturisme sammen med Marit S. Haugen, blant annet Farm diversification into tourism - Implications for social identity? (Journal of Rural Studies 2011) og Embodying the rural idyll in farm tourist hosting (Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2014).

Titler i salg

Listen er tom