Benedicte Carlsen

Benedicte Carlsen

Benedicte Carlsen er samfunnsviter og professor innen helsetjenesteforskning. Hun har tidligere vært forskningsleder ved Uni Research Rokkansenteret og er nå instituttleder ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen og har en professor II-stilling ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun har publisert en rekke artikler om styring av helsevesenet og implementering av styringsprinsipper i praksis.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2