Benedicte Brøgger
© Benedicte Brøgger

Benedicte Brøgger

Benedicte Brøgger er professor i forretningsutvikling og innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Tema for hennes forskning er de kulturelle sidene ved forretningsvirksomhet og vekst, og betingelsene for samforstand og gjensidig forpliktende samarbeid mellom ulike interessentgrupper. Hun har gjennomført flere lange feltarbeid i sør-øst Asia, og flere korte feltarbeider i forbindelse med utviklingsprosjekter i varehandel, olje- og energi, og prosessindustribedrifter, og i kommunalt sektor. Brøgger har en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har i 2 år vært gjesteforsker ved University of Chicago. Hun har vært forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet og har arbeidserfaring fra finansnæringen og offentlig sektor.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform