Bård Uri Jensen
© Foto: Espen Kristiansen

Bård Uri Jensen

Bård Uri Jensen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet og har skrevet doktoravhandling om leksikalske og syntaktiske trekk i elevtekster skrevet for hånd og med pc. I tillegg har han en sivilingeniørgrad i informatikk. Han underviser i språkvitenskapelige emner i grunnskolelærerutdanning og på videreutdanningskurs for lærere, og dessuten i statistiske metoder for humanister. Han forsker blant annet på spørsmål knyttet til kompleksitet i språklige uttrykk og arbeider med korpuslingvistiske og statistiske metoder knyttet til dette.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform