Audun Beyer
© Institutt for samfunnsforskning

Audun Beyer

Audun Beyer er utdannet medieviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. I sin forskning har han vært opptatt av politisk kommunikasjon,
nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på kvantitative data. Hans forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og har mottatt priser på konferanser i regi av International Communication Association (ICA) og Association for Education in Journalismand Mass Communication (AEJMC).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2