Audhild Løhre

Audhild Løhre

Audhild Løhre, førsteamanuensis ved pedagogikkseksjonen ILU, leder forskningsgruppa ProfILU Profesjonsutvikling i lærerutdanningen. Løhre har embetsstudiet i psykologi med vekt på utviklingspsykologi fra UiO og allmennlærerutdanning fra Trondheim. Hennes akademiske interesse er særlig knyttet til barn og unge i et helsefremmende perspektiv. Forskningen dekker et bredt fagfelt, og her kan nevnes trivsel og tilhørighet, mestring, livskvalitet, somatiske og psykiske plager, ensomhet, mobbing, helsefremming og folkehelse. Mange av temaene ses også opp mot lærerstudenters profesjonsutvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3