Atle Døssland

Atle Døssland

Atle Døssland er professor emeritus i historie ved Institutt for historie, Høgskulen i Volda. Døssland har særleg arbeidd med norsk økonomisk og sosial historie frå 1700- og 1800-talet. Innanfor dette har han gjort fleire regionhistoriske arbeid, men også større arbeid om fiskeri- og kysthistorie og leia eit prosjekt om forholdet mellom bønder og embetsmenn. I tillegg har han også skrive om ideologiske organisasjonar i norske lokalsamfunn på 1800- og 1900-talet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2