Astrid-Mette Husøy

Omtale
Astrid-Mette Husøy er bioingeniør og dr.scient. i biokjemi.

Hun har lang erfaring fra undervisning i blodprøvetaking og medisinsk biokjemi. Som førsteamanuensis har Husøy undervist bioingeniørstudenter både på grunn- og videreutdanningen for bioingeniører ved Høgskolen i Bergen. Hun har også vært med på å starte opp helsefag hovedfag for radiografer, audiografer og bioingeniører (RAB-fagene) ved Universitetet i Bergen. Husøy arbeider som spesialbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssykehus.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2