Astrid-Mette Husøy

Astrid-Mette Husøy er bioingeniør og dr.scient. i biokjemi, ansatt som spesialbioingeniør ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun arbeider primært med kvalitetssikring og kvalitetsledelse, i tillegg til å kurse og veilede helsepersonell om preanalytiske forhold og pasientnær analysering. Fra tidligere har hun årelang undervisningserfaring i blodprøvetaking og medisinsk biokjemi til bioingeniørstudenter. Husøy har skrevet en rekke artikler og bokkapitler om kvalitetssikring av den preanalytiske fasen og om pasientnær analysering.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform