Astrid Johanne Valla

Astrid Johanne Valla

Astrid Johanne Valla er anestesisykepleier, ansatt ved anestesiavdelingen ved Molde sykehus HF, der hun blant annet er veileder for studenter i anestesi.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform