Astrid Anderson

Astrid Anderson

Omtale
Astrid Anderson er førstebibliotekar og fagreferent ved Universitetsbiblioteket
i Oslo. Hun har en doktorgrad i sosialantropologi fra UiO i 2003 og var postdoktor
ved Kulturhistorisk museum fra 2003 til 2005. Anderson har gjort
langvarige feltarbeid på øya Wogeo i Papua Ny-Guinea og har tidligere skrevet
om temaer som slektskap, adopsjon, sted og kropp derfra. Interessen for sted
har hun tatt med seg til biblioteket og forskningsprosjektet “Åpne bibliotek”
hvor hun ser på hvordan studenter ved UiO tar i bruk og erfarer universitetsbiblioteket
som fysisk sted. astrid.anderson@ub.uio.no
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1