Astri Heen Wold
© Foto: Torstein Wold

Astri Heen Wold

Astri Heen Wold er professor emerita ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Helt fra studentdagene har hun arbeidet med spørsmål knyttet til språk og kommunikasjon. Fra tidlig i 1980-årene har søkelyset i stor grad vært rettet mot flerspråklighet og barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage. Hun har medvirket til flere andre bokutgivelser.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform