Aslaug Andreassen Becher

Aslaug Andreassen Becher

Aslaug Andreassen Becher er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn fra undervisning og forskning i barnehagelærer- utdanningen og grunnskolelærer- utdanningen. Hennes hovedområder for forskning og utviklingsarbeid har vært knyttet til kulturelt mangfold i barnehage, skole og lærerutdanning. De siste årene har problemstillinger knyttet til rom for barn, fysisk miljø, kropp og materialitet vært dominerende. Hun underviser ved masterutdanning i grunnskolelærerutdanningen og har vært med på å utvikle masteremne i begynneropplæring. Hun har publisert bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt innen de nevnte hovedområdene for forskning og utviklingsarbeid.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

 • Barn og unge av Sissel Seim og Oddrun Sæter (Heftet)

  Barn og unge

  By, sted og sosiomaterialitet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2019 ISBN 9788202635633 Heftet Akademisk
 • Barn og unge av Sissel Seim og Oddrun Sæter (Open Access)
  Open Access

  Barn og unge

  By, sted og sosiomaterialitet

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2018 ISBN 9788202569471 Open Access Akademisk
 • Grip sjansene! av Aslaug Andreassen Becher (Heftet)

  Grip sjansene!

  Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold

  Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2009 ISBN 9788202299033 Heftet Akademisk