Asgjerd Litleré Moi

Asgjerd Litleré Moi

Asgjerd Litleré Moi er utdannet intensivsykepleier og har ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som professor ved Høgskulen på Vestlandet, masterstudium i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, der hun også er studiekoordinator. Moi er dessuten spesialrådgiver for forskning ved Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus HF.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform