Asgjerd Litleré Moi

Asgjerd Litleré Moi

Asgjerd Litleré Moi er førsteamanuensis ved videreutdanningen i intensivsykepleie, Institutt for sykepleiefag, Høgskulen på Vestlandet, og spesialrådgiver for forskning ved Brannskadeavsnittet, Haukeland universitetssykehus. Moi er utdannet intensivsykepleier. Han har hovedfag og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform