Asbjørn Berge

Asbjørn Berge

Asbjørn Berge er cand.jur., har statsvitenskap grunnfag og tilleggsutdannelse i kvalitetsrevisjon og ledelse og administrasjon.

Berge har hatt praksis som dommerfullmektig og som juridisk konsulent hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fra 1975 til 2006 var han kontorsjef og seniorrådgiver hos fylkeslegen. Siden 1971 har han forelest i helserett ved Høgskolen i Molde, og i noen år ved den Nordiske Helsovårdhøgskolan i Gøteborg. Berge har medvirket ved utredninger og veiledninger i Helsedirektoratet, har vært medforfatter på flere bøker i helserett og har vært redaktør på verket Helserett: Regelverk for pleie- og omsorgstjenesten (2002).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform