Arvid Viken
© Arvid Viken

Arvid Viken

Arvid Viken er professor ved Universitetet i Tromsø hvor han er ansvarlig for en Ph.D.-utdanning i reiseliv. Viken har skrevet en rekke bokkapitler og artikler i tidsskrifter og bøker om forholdet mellom turisme og samfunn. I sin forskning har han primært vært opptatt av nordlige aspekter, og har blant annet skrevet om urfolksturisme, arktisk reiseliv, grenseproblematikk og om festivaler.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform