Arvid Steinar Haugen

Arvid Steinar Haugen

Arvid Steinar Haugen er utdannet anestesisykepleier (1999) og har en mastergrad fra Universitetet i Bergen, med tema «Pasienters opplevelse av angst i operasjonsavdelingen».
Han er nå Helse Vest stipendiat og har permisjon fra stillingen som fagutviklingssykepleier ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus, mens han forsker på innføring av sjekkliste for Trygg Kirurgi i operasjonsavdelingen. Doktorgradsprosjektet heter "Impacts of a standardized checklist on patient safety, morbidity and mortality".

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform