Arvid Steinar Haugen

Arvid Steinar Haugen

Arvid Steinar Haugen er postdoktor og fagsjef ved kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus – Helse Bergen. Han er utdannet anestesisykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og en ph.d. fra Universitetet i Bergen om pasientsikkerhetskultur og kirurgiske sjekklister. Haugen er representant for International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) i den europeiske anestesilegeforeningens pasientsikkerhetskomité (ESA PQSC).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform