Arnulf Christian Mattes

Arnulf Christian Mattes

Arnulf Christian Mattes er musikkforsker med doktorgrad om Schönberg fra Universitetet i Oslo. Han har publisert artikler om emner relatert til Schönberg og modernismen i norske og internasjonale tidsskrifter som Journal of The Arnold Schoenberg Center, Twentieth-Century Music og Studia Musicologica Norvegica. Mattes har ellers lang erfaring som utøvende cellist og musikkpedagog, og er utdannet ved Staatliche Musikhochschule Trossingen i Tyskland. For tiden arbeider Mattes med et postdoktor-prosjekt om Schönbergskolens oppføringspraksis i skiftende kulturelle kontekster, fra fin-de-siècle-Wien via amerikansk eksil fram til «re-emigrasjon» til Europa etter den andre verdenskrigen. I forbindelse med dette prosjektet ble Mattes i 2011 invitert som gjesteforsker til Harvard University.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform