Arne Willy Dahl

Arne Willy Dahl er cand.jur. fra 1974. Han har undervist ved Krigsskolen, vært krigsadvokat for Østlandet, statsadvokat hos Riksadvokaten med spesialfelt krigsforbrytelser og er nå Generaladvokat for Forsvaret.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform