Arne Nikolaisen Jordet

Arne Nikolaisen Jordet er professor ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Jordets forskningsarbeid har vært rettet mot læringsprosesser utenfor klasserommet (uteskole), i nært samarbeid med danske og svenske forskere. Han har doktorgrad i pedagogikk (dr.philos.) om uteskole fra Universitetet i Oslo (2007) og er blant annet forfatter av monografien Klasserommet utenfor: tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom fra 2010. De senere årene har han arbeidet med anerkjennelsesteori. Boka Anerkjennelse i skolen: en forutsetning for læring ble utgitt på Cappelen Damm Akademisk i 2020. Tenkningen hans brukes som teoretisk ramme i et pågående intervensjonsaksjonsforskningsprosjekt på en barne- og ungdomsskole i Innlandet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform