Arne Isaksen

Arne Isaksen er professor i økonomisk geografi ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder og forsker ved Agderforskning. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform