Arne Holm

Arne Holm

Arne Holm er dr.polit. i statsvitenskap og forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. Han har arbeidet med problemstillinger innenfor offentlig politikk og flernivåstyring i ulike sektorer i en årrekke, hvorav over ti år på Norsk institutt for by- og regionforskning. Dette har resultert i en rekke rapporter og et utvalg bokutgivelser, både knyttet opp mot enkeltsektorer og offentlig sektor generelt.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2