Arne Åsberg
© Foto: St.Olavs hospital

Arne Åsberg

Arne Åsberg er overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital. Han har mange års erfaring med kvalitetskontroll i laboratoriemedisin og har publisert flere vitenskapelige artikler om kvalitetsmål, kvalitetsovervåking og tolking av prøvesvar.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Type
Språk/målform